Etiketter

,

I går kom jag hem från RÅ 2005 efter att ha fått sitta mötesordförande under två dagars hårda strider. Jag åkte ur riksstyrelsen i år, vilket jag väl personligen kan leva med. Tyvärr så vann inte de kandidater jag helst hade sett placerade i riksstyrelsen, men när det nu blev som det blev så får jag väl leva med valet och hoppas att årets riksledning kan göra ett bra arbete.

Vad värre är så röstades en del riktigt korkade motioner igenom. Jag reserverade mig mot två av dem:

Den första var en motion som krävde att vi skulle skriva in i principprogrammet att vi stöder FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och att vi är starkt mot diskriminering. Det är förstås extremt svårt att rösta mot en sådan motion utan att framstå i dålig dager och jag är övertygad om att de som stödde motionen kommer att framställa mig som en skum typ också, men det kan inte hjälpas. Det är faktiskt inte det att jag skulle vara förespråkare för diktatur och tortyr som gjorde att jag röstade nej och reserverade mig. Jag anser att vi som nationalistiskt parti inte bör binda oss så hårt till vad en internationell organisation säger – när har väl FN visat sig stödja kampen för ett svenskt Sverige? FN är ett internationellt skämt och dessutom fruktar jag att det ställningstagande partiet nu har gjort kommer att användas både externt och internt för att förskjuta partiets program ännu mer. Min reservation var självklar, och jag var inte ensam: Jan Millds kommentar.

Den andra motionen syftade till att ta bort omnämnandet av etnicitet ur det befolkningspolitiska handlingsprogrammet. Även där var motiveringen dålig: media ger en dålig bild av oss. Nå, vi existerar inte för medias skull utan för det svenska folkets skull. För mig är det helt naturligt att begreppet etnicitet hör hemma i de politiska dokument som publiceras av ett nationalistiskt parti. I begreppet etnicitet ingår såväl språk som religion, kultur och ursprung (se denna hemsida). Jag tycker att det är fegt att ta bort det ur programmet. Min reservation är lika självklar där.