Etiketter

I Uppsala så har den gamla tidningsdraken UNT fått konkurrens av en gratistidning vid namn ”Uppsalatidningen”. På förstasidan i senaste numret (23/2005) kan man läsa om en ny undersökning som visar att barn löper större risk att drabbas av kriminalitet och utanförskap om de bor i någon av stadsdelarna Gränby, Gottsunda eller Stenhagen. För alla som inte bor i Uppsala så kan jag upplysa om att detta är tre synnerligen invandrartäta stadsdelar. Det är Uppsala kommun som tagit fram rapporten och för en nationalist så ser ju det här ganska lovande ut. Första steget mot att lösa ett problem är ju att beskriva det, visst? Visserligen kan man ju tycka att det är ganska uppenbart att Uppsala har problem med gäng från de mindre trevliga stadsdelarna, men som första steg är det ju bra. Eller?

Citat ur tidningen:
”En allvarlig form av kriminalitet har brett ut sig bland ungdomar(vilka ungdomar då, kan man undra) i Uppsala, bl.a. i form av anlagda bilbränder och skottlossningar riktade mot myndigheter och samhällsinstitutioner.” Jo tack, vi vet.

I en intervju med en kommunal företrädare sägs det att närapå en miljard kronor ur kommunens kassa går till insatser för ”barn med särskilda behov”, underförstått då till stor del barn från dessa områden. Det sägs också att kommunen vare sig vet hur pengarna används eller om de får de effekter som det är tänkt. Vad används de då till? Tja, ett inslag i verksamheten förefaller vara de lokala planer som skall ”motverka kränkande behandling, som rasism (…)”.

Visst låter det fantastiskt? Kriminaliteten breder ut sig i stan, ungdomsgäng skjuter mot polisen och kommunen löser det med att pumpa hundratals miljoner kronor in i program som ingen riktigt kan redogöra för, förutom att de nog bland annat ska bekämpa rasism.

Jaha, vad tänker kommunen göra nu då, förutom att försöka ta reda på vad pengarna egentligen går till? Jag lämnar åter ordet till Lars Nelander på kommunen:
”…mer resurser måste avsättas för socialt förebyggande insatser i de mest utsatta områdena i Uppsala.”

Jag översätter till vanlig svenska: ”Vi ska ge mer pengar till Gottsunda, Gränby och Stenhagen”.

Fast det är klart, vi tjänar ju på invandringen. Eller hur.