Etiketter

,

Det har varit en klar brist på uppdateringar under juli, till stor del beroende på semester och ett treveckors datorhaveri här hemma. Nu är ny hårdvara inköpt, så förhoppningsvis kan kommentarerna komma lite oftare nu.

I afton hann jag med att beskåda en dokumentär (”Why we fight”) angående bakgrunden till Förenta Staternas invasion av Irak. Det var deprimerande, men kanske inte så nytt eller förvånande. Det är klart att jänkarna har ett intresse av att hålla sig kvar i Irak och ha kontroll över en för världen så viktig region.

Det jag ser som det mest intressanta med konfliktens utgång är huruvida man för det första kan klara av att hålla kvar sina allierade i Irak och för det andra bygga upp ett allmänt stöd i Irak för bekämpningen av gerillan. Båda är väl tveksamma. Det här är ju rena självklarheter och sådant som gerillan också begriper, vilket är varför de nu satsat på en attack mot jänkarnas viktigaste allierade – Storbritannien. Dessutom satsar gerillan hårt på att slå mot nyrekryteringen till den irakiska regimens militär och polis, givetvis i förhoppningen om att befolkningen skall börja anse att samarbete med jänkarna betyder döden.

En insiktsfull kommentator till händelserna i Irak och diverse krig i allmänhet är Gary Brecher (War Nerd). Besök honom gärna.

Annonser