Etiketter

,

Under förra veckan kom beslutet: Centertidningar köps upp av Hjörnesfären. Som gammal centerpartist kan jag inte annat än fälla en tår i stillhet. Det var i centerrörelsen jag gjorde mina allra första politiska erfarenheter och jag kan inte annat än beklaga att partiet och rörelsen nu har schanghajats av flumliberaler, precis som en stor del av det övriga politiska fältet.

Tydligen är det en del av överenskommelsen att de landsortstidningar som tidigare ägts av Centern skall bibehålla sin politiska profil. Vi får väl se hur det blir med det. Som jag ser det så är det obegripligt att man som politiskt parti avhänder sig den bästa informationskanal man har tillgänglig – en egen tidningskoncern. Det enda sätt jag kan få det att gå ihop på är om ledningen anser att deras intressen redan tillgodoses av etablerade media, och om deras politiska profil inte skiljer sig mer från övriga liberala partiers så kan man verkligen undra vad partiet har för existensberättigande.

Annonser