Så var då riksårsmötet slut. Jag satt mötesordförande igen, och det var faktiskt ganska roligt. Det var också kul, riktigt kul, att återse flera gamla bekanta, som Marcus Frisk från Gävle och MK från Skåne. Särskilt med MK fick jag och Zackarias tillfälle att ta en lång diskussion om strategi, vilket var mycket intressant och stimulerande.

Mest nöjd tror jag att jag är med att jag lyckades få valberedningen och några andra förslagsställare att jämka sig till ett gemensamt förslag till riksvalsedel. Ytterligare en oändlig rösträkning vid personvalsvotering hade varit svår att stå ut med.

Mest missnöjd tror jag att jag är med att RÅ idiotförklarade distrikten genom att underkänna deras förmåga att ta fram valkretslistor. Oerhört irriterande. Nu kommer alltså 18 namn att bli desamma på alla rikets listor. Det ska vara distrikten som tar fram listorna. Medlemmarna lokalt borde få avgöra vem som ska kandidera i valkretsen.

AFA lös i stort sett med sin frånvaro. Ett ombud från Bohuslän hamnade i bråk på lördagsnatten och fick en rejäl blåklocka, men några allvarligare skador verkar inte ha uppstått.

Annonser