Etiketter

Ikväll var det kommunfullmäktige och den här gången hade man som sverigedemokrat än mer skäl än vanligt att glädjas – det var dags för den första motionen.

Bakgrunden är att fullmäktige har tagit en policy för vilka regler man ska ha när kommunen investerar i aktier. Den skrivning som togs innehöll bl.a. ett förbud mot att investera i krigsmateriel. För egen del så tycker jag nog att det beslutet är mer än lite hycklande – jag menar, nästan samtliga partier i fullmäktige vill ju ha ett militärt försvar. Vad ska detta försvar vara beväpnat med? Blommor? Tvärtom så borde vara synnerligen önskvärt att investera i en svensk vapenindustri så att åtminstone någon lite del av den finns kvar i landet. Men inte då. Motionen röstades givetvis ned. Jag begriper ju varför, förstås (man törs inte rösta för en SD-motion), men ändå. Ett sådant hyckleri!

(Jag ska lägga upp motionstexten lite senare.)