Etiketter

Ett årligen återkommande evenemang i Uppsala är den s.k. Reggaefestivalen. Lika årligen återkommande är, hör och häpna, gripanden för narkotikainnehav i samband med denna knarkfestival (se t.ex. det här och det här). Dssutom förekommer då och då andra knarkbemängda musikevenemang i staden, som det här nu i helgen. Här i kommunen så har Gustaf von Essen (kd) uttalat sig negativt om festivalen, vilket han naturligtvis skall ha all heder för. Däremot så verkar det inte som om vare sig den borgerliga majoriteten eller socialisterna kommer att göra något konkret åt saken. Jag lade därför följande motion på kommunfullmäktige igår:

Motion angående framtiden för Uppsala Reggaefestival

 

Vi vill lämna ett särskilt yttrande i detta ärende och peka på att vi inte håller med om att just denna festival ger god och bra PR för Uppsala kommun. Vi menar att den drar till sig alltför många människor som använder droger av olika slag och att festivalen ur kommunal vinkel och polisens vinkel drar på sig alltför dyra och stora kostnader.

Massor av timmar används och ett stort antal personer från kommunens socialtjänst är på plats och trots detta så hinner man inte av förklarliga skäl att mer än ”skrapa på ytan” när det gäller att hitta personer som har med sig beroendeframkallande droger. Vi har absolut inget emot att det arrangeras festivaler av olika slag i kommunen, detta är positivt i sig och gagnar både de i Uppsala boende och de tillresande men en festival av detta slag vill vi inte ha i Uppsala i fortsättningen. Ingen bra PR för Uppsala när man kan läsa i riksmassmedia att ”i Uppsala omhändertogs 100-tals påverkade”.

 

Den ovanstående texten är tagen ur en reservation som kommunalrådet Gustav von Essen lade fram vid kommunstyrelsens möte den 9 januari i år. Från Sverigedemokraternas sida så håller vi givetvis helt med om detta. Alldeles oavsett vilken musik som spelas vid en konsert så bör man från kommunens sida inte stillatigande acceptera att det varje år återkommer ett stort evenemang där det finns all anledning att misstänka att det kommer att förekomma ett starkt inslag av narkotikamissbruk. Enligt polisens gatulangningsenhet (som intervjuades i media vid den senaste knarkfestivalen) så förekom det att det man från reggaefestivalens scen direkt uppmanade till narkotikamissbruk.

Vilka fler argument behövs egentligen? Uppsala kommun bör naturligtvis dra sitt strå till stacken för att bekämpa narkotikan. Det är direkt absurt att Uppsala skall bli rikskänt för en årligen återkommande knarkfestival. I media kan man dessutom se att vi nu senast 24 februari har haft ytterligare ett reggaeevenemang i Musikens hus där polisen rapporterat en mängd drogpåverkade ungdomar och dussintalet gripna. Den rimliga konsekvensen av Gustav von Essens reservation borde rimligen bli att man också vidtar några konkreta åtgärder.

Jag yrkar därför

 

Att
kommunfullmäktige tar ett principbeslut om att försöka motverka
Uppsalareggaefestival och liknande knarkfestivaler

Att
kommunfullmäktige ger i uppdrag åt kommunstyrelsen att återkomma med förslag på åtgärder för att motverka Uppsala reggaefestival och liknande knarkfestivaler.

Uppsala 24 februari 2008

Joakim Larsson

Sverigedemokraterna