Etiketter

Om programmet ”Sommar” i SVD:

Spretig pratarlista är målet. Ingen dominans av 50-plussare med adress Södermalm. Men heller ingen jämn fördelning av någonting. Inga regionala, kulturella eller politiska hänsyn.

Så en politiker från Sverigedemokraterna är okej?

– Där går nog en gräns, vissa åsikter kan vi inte släppa fram oemotsagda.

Tydligare kan det inte sägas. Sakligt och opartiskt? Bah, humbug!

Annonser