Etiketter

,

Idag kördes ett inslag på Skolfront om lärares politiska engagemang och SD/ND på skolbesök. Man blir nästan matt över vissa siffror (endast 38% av lärarna säger att det är OK att vara lärare och sverigedemokrat, tyvärr min uppfattning av läraropinionen också), så jag hoppade in i diskussionen på deras hemsida och skrev det följande:

Jag är också sverigedemokrat och har varit SO-lärare vid ett flertal olika gymnasie- och grundskolor. För egen del anser jag att det aldrig har varit några problem att skilja mina privata åsikter från undervisningen och mina elever har i allmänhet inte ens kunnat gissa var jag har stått politiskt. Inte heller har jag hört några klagomål på att min undervisning skulle vara politiskt vinklad.

När jag själv var lärarstudent så stötte jag på en lärare som inte bara var fackombud på sin skola utan också högt uppsatt inom KPML(r). Det var inte heller ett problem och jag förutsätter att också han skilde på sina åsikter och sitt arbete.

Yttrande- och åsiktsfriheten är skyddad i grundlag och det bör den fortsätta vara, anser jag. Det blir ohållbart om lärare inte skall kunna vara politiskt aktiva ens om de är noga med att vara helt neutrala i skolan. Snarare är det så att en lärare som är engagerad i samhällsfrågor har förutsättningar att göra ett bättre jobb och ge en mer nyanserad bild av alla samhällsfrågor tack vare sin politiska gärning – givetvis under förutsättning att man inte blir en megafon för sin egen rörelse.