Etiketter

,

Nu i dagarna har det talats mycket om risken för att valsedlar blir slängda i förhandsröstningslokalerna. Det här har vi fått lida mycket av tidigare val. denna gång är ju skadan mer begränsade eftersom det är lag på att valförrättarna ska se till att det åtminstone finns partimarkerade valsedlar i lokalerna. Här och där erbjuder sig dessutom förrättarna att lägga ut våra valsedlar om de får en bunt att fylla på med. Mycket hyggligt.

Icke desto mindre är valsedelssystemet ett otyg. Små partier (inte bara vi) lider mycket av det. Jag skulle mycket hellre ha ett system där alla partier fanns listade på en valsedel där väljarna sedan finge kryssa för det parti och den kandidat som de helst ville ha.

När jag säger ”alla partier” så menar jag ”alla partier som registrerat sig till riksdagsval”. Man kan förstås diskutera vilka krav som ska gälla för registrering, men min grundinställning är att dessa krav ska vara mycket generösa. Det är ett rättvise- och demokratikrav att kunna kandidera med ett parti i ett val anser jag – till och med om det är ett enmansparti.

Se Torbjörn Jerlerup för debatt i ämnet.