Etiketter

Nyss hemkommen från min första debatt i en valrörelse i Tierp (på Borgenkyrkan i Tierp) så är jag direkt matt.

Jag var faktiskt lite spänd inför den här debatten. Jag hade bestämt mig för att föra fram tre huvudpunkter: stopp för flyktingmottagandet med motiveringen att socialbidragen hade överskridit budget förra året, införande av vårdnadsbidrag enligt modell från Uppsala samt en satsning på förbättrad matkvalitet i äldreomsorgen.

Den sista punkten oroade mig lite. Tänk om någon ställde den enkla frågan hur vi hade tänkt att finansiera det där? Därför grävde jag ner mig lite i kommunbudgeten från senast samt förra årets årsredovisning och lyckades få fram fyra olika sätt att ta fram pengar till finansieringen av den reformen. Nu borde jag ha både byxor och hängslen, tänkte jag.

Det var helt bortkastad tid.

När debatten väl började fördes det fram krav på fler trygghetsboenden, reformer av äldreomsorgen, ökad lärartäthet, nya skolor och fan och hans moster, allt givetvis helt utan ens en antydan om var pengarna ska komma från. Sen kastade borgerligheten fram ett krav på ett nytt resecentrum i köpingen, vilket vänstern snabbt toppade med ett krav på en ny ishall i Söderfors! Jag höll på att smälla av. Båda dessa lär vara investeringar i mångmiljonklassen som här bara kastades fram utan ett enda ord om pengar. Det enda realistiska lär väl vara lånefinansiering förstås.

Senare ställde någon i publiken en fråga om hur man ska bära sig åt för att se till att inflyttningen ökade. Jag fick micken och började förklara hur det här var ett klassiskt landsbygdsproblem med djupgående strukturella orsaker och att det fanns gränser för hur mycket enskilda kommunpolitiker kunde göra åt det här, men att man förstås ändå kunde satsa på förbättrad service för t.ex. barnfamiljer och på inköp av lokala produkter till kommunal verksamhet för att stimulera lokalt näringsliv.

Något sådant hördes dock inte från övriga. Nejdå, övriga företrädare dök på sina respektive mickar och kastade glatt ur sig diverse förslag med en inställning som om det här problemet vore en mindre detalj som vi lätt kunde lösa på en kaffekvart, i ett läge där kommunens befolkning har varit sviktande i bortåt 40 år.

Efter debatten infann sig en viss trötthet. Eh, är det inte vi sverigedemokrater som förväntas vara populisterna?

Det märks att det är valspurt nu.

(Artikel i UNT)

UPPDATERING:

Kommunen har tydligen lag ut hela debatten som ljudfil på sin hemsida. Det är ju lite sent nu, men den som orkar kan naturligtvis lyssna på hela faderullan.

Lokalpolitisk valdebatt