Etiketter

Idag har jag bestämt mig för att slå in på en ny väg för mitt politiska arbete genom att söka detta utlysta arbete. Följande arbetsansökan gick iväg idag:

Hej Arbetarbladet!

Mitt namn är Joakim Larsson och jag är intresserad av positionen som ledarskribent på Arbetarbladet. Jag har varit politiskt verksam för bl.a. svenska arbetares intressen och för bevarande av folkhemmet sedan tonåren. Några av mina politiska förebilder är Per-Albin Hansson och hans roll i uppbyggnaden av socialdemokraterna till ett statsbärande parti samt Hjalmar Brantings och August Palms arbete under uppbyggnadsfasen av den socialdemokratiska folkrörelsen.

I övrigt har jag varit verksam i flera gymnasie- och grundskolor de senaste åren och har där fått se hur olika regeringars politik lett till en nedmontering av folkbildningen och ett hårdare samhällsklimat där de svaga slås ut. Jag skulle se det som en glädje och ett privilegium att få ta kampen mot sådana nedskärningar på Arbetarbladets ledarsida.

Arbetsprov på mitt författande återfinns på min personliga blogg ( http://jockelarsson.blogspot.com/ ) där jag utvecklar mina politiska tankar mer detaljerat.

Med vänlig hälsning

Joakim Larsson
Box 1932
751 49 Uppsala
070-260 92 47
joakim.larsson@sverigedemokraterna.se