Etiketter

Motståndare till Sverigedemokraterna brukar förespråka olika typer av strategier. Just nu uppfattar jag att det är på modet att ”ta debatten”, med den underförstådda tanken att då förlorar vi. Jag är skeptisk till detta, men visst – gärna för mig.

Andra håller sig med en mer traditionell strategi. Begrunda följande uttalande:

På samma sätt begränsar en social stigmatisering de högerradikala partiernas möjligheter att växa. Priset blir för högt och endast personer som är verkligt radikala i sina idéer eller inte har något att förlora är villiga att gå med.

”Social stigmatisering”, alltså. Vad betyder då det lite mer konkret? Jo det ska jag tala om: det betyder brännmärkning. Det betyder att ”högerradikaler” ska hängas ut som monster i media, avskedas från sina arbeten, trakasseras i sina hem, isoleras från sina familjemedlemmar och helt ignoreras i den offentliga debatten. Det är vad social stigmatisering betyder i verkligheten. Hur vet jag det? Jo, eftersom det var precis den strategi som Sveriges makthavare använde mot SD och SD:are i åratal. Jag har själv fått känna av vad social stigmatisering innebär.

Den som kläcker ur sig ovanstående är inte någon företrädare för någon obskyr vänstersekt utan Marie Demker, en av Sveriges mest intervjuade statsvetare och verksam vid SOM-institutet i Göteborg. Detta är alltså hennes recept för att bekämpa SD. Det skulle vara skrämmande om det inte vore så frånstötande i sin nakna cynism.