Etiketter

,

I söndags skrev chefen för Demoskop en debattartikel där han bl.a. talade om vilka ideologier väljarna i allmänhet anser sig tillhöra. Intressant läsning, i synnerhet som det gick att bryta ned undersökningen på partinivå.

• Liberal 27 procent
• Socialdemokrat 23 procent
• Socialist 8 procent
• Konservativ 6 procent
• Nationalist 2 procent
• Inget av dem/vet ej 34 procent

Jag skrev till Demoskop och bad att få siffrorna för SD, dock utan verkligt hopp om att få dem. Till min förvåning fick jag dock de efterfrågade uppgifterna i stort sett omgående, vilket Demoskop naturligtvis skall ha allt tack för. Föga förvånande skilde sig fördelningen i SD en smula från rikssnittet. Nu tar jag det här ur minnet, men jag har för mig att det blev som följer:

  • En fjärdedel nationalister
  • En fjärdedel ”vet ej”
  • och återstoden i lika stora delar liberaler, socialdemokrater och konservativa. Ja, ok, ett par socialister också.

Det intressanta här tycker jag är att det pekar på den disparata bakgrunden hos SD-väljarna. Som jämförelse har FP ca 79% liberaler. De 24% nationalisterna i SD är gissningsvis den hårda kärnan i vår väljarkår, de som kommer att stödja SD (eller något liknande parti om vi går i kvav) come Hell or high water. Det är vidare begripligt att vinddrivna konservativa landar i SD efter att ha läst vårt program.

Det går att dra en del intressanta slutsatser av detta. Vad säger ni, kära läsare?

Annonser