Etiketter

,

Idag hade vi vårt första kommunfullmäktigemöte i Tierp. Undertecknad blev invald i valberedningen och gick ut hårt genom att begära en ordinarie och en ersättare i kommunstyrelsen. Det är nämligen så i Tierp att alla partier tar plats där förutom Sverigedemokraterna – trots att Miljöpartiet, Vänsterpartiet, Kristdemokraterna och Folkpartiet är mindre än oss. Det blir såhär genom att (enkelt uttryckt) de övriga partierna riggar omröstningen så att vi blir utan plats.

Vi försökte åtminstone protestera mot detta. När vi kom fram till valet av kommunstyrelse så yrkade vi på att valet skulle genomföras på proportionellt sätt, så att alla partier skulle få en plats i KS som motsvarade deras andel av valresultatet. Alla andra röstade ner det förstås. Dessutom försökte socialdemokraterna få det till att ”vi var för få” för att ens kunna yrka på att det skulle vara proportionellt val – helt felaktigt och ett rent försök till blåsning naturligtvis. Som tur var hade jag läst lagtexten ordentligt innan.