Etiketter

,

Jag ser att Fokus tar upp kristdemokraternas splittring i en intressant artikel. Artikeln överensstämmer väl i huvudsak med den uppfattning som jag också har fått av hur de interna motsättningarna i det kristna partiet ser ut.

Det är intressant att se redogörelsen för Charlie Weimers stärkta ställning i KDU. Han utmålas som en av de främsta företrädarna för den strikt konservativa delen av KD. Jag har också förstått det som att skribenterna på Tradition och Fason står Weimers falang nära. Weimers har ju också gjort en del konstruktiva inlägg i integrationsdebatten på Newsmill. Själv minns jag också en del av hans tidiga verksamhet inom nätverket Engelbrekt, där jag själv var med i utkanten.

Det är svårt att säga vart KD/KDU kommer att ta vägen politiskt. En sak är säker: det ska bli intressant att följa utvecklingen.