Etiketter

,

Igår justerades ett betänkande i justitieutskottet rörande det s.k. datalagringsdirektivet. Det går kortfattat ut på att att alla operatörer måste lagra uppgiffter om tid/plats/avsändare/mottagare för all tele/datakommunikation i sex månader. MP och V röstade emot och SD:s Kent Ekeroth framförde vår linje, som går ut på att kräva 12 månaders lagring istf. 6 och att lagring endast får ske i Sverige, inte utomlands.

Och jag tycker att partiet har fel. Det är min uppfattning att direktivet är synnerligen integritetskränkande. Nota bene: jag har inget alls emot att spaning bedrivs mot personer eller grupper som bedöms som farliga, men att lagra trafikuppgifter från alla, hela tiden? Nej, det här går för långt. Vi borde istället ha röstat nej till direktivet helt. Nu blir det ju (vad det verkar) ändå en minoritetsbordläggning eftersom regeringen inte ville ta hänsyn till våra synpunkter i utskottet. Frågan kommer i så fall att läggas på is i ett år och på den tiden kan mycket hända.

I sak håller jag väl med Opassande och Anna Troberg i ämnet.