Jag tycker att partiet utesluter folk lite väl lättvindigt. Jag får ofta en känsla av att man utesluter folk som upplevs som ”jobbiga”, inte nödvändigtvis för att de har gjort något förgripligt utan just för att de är jobbiga. Jobbig kan man t.ex. vara genom att kritisera saker för mycket eller inte göra som man blir tillsagd. Jag har visst fog för att hävda att så är fallet.

Naturligtvis finns det också personer som på allvar har gjort sådant som de borde uteslutas för. Det är kanske också så att vissa som är jobbiga får ögonen på sig, och i samma stund som de råkar göra ett misstag av tillräcklig grad  – eller något som kan beskrivas som tillräcklig grad – så faller domen hårt.