Etiketter

, ,

Nej, det är inte dags att ge sig ut i löparspåret. Det är däremot dags att skicka in motioner till landsdagarna i höst. Jag tänkte ta några inlägg här på bloggen där jag redovisar några av de förslag som jag har tänkt lägga fram.

Motion om serviceavgiften

Vid partiets sista riksårsmöte år 2008 fattades ett beslut om att höja den serviceavgift som lokalavdelningarna var förpliktigade att betala in till riksorganisationen från 25% till 40%. Motivet var då att riksorganisationen sades behöva det extra penningtillskott som detta innebar inför det viktiga valet 2010. Riksårsmötet gick också på den linjen.

Under diskussionerna på RÅ 2008 framfördes också att det här var ett viktigt tillskott i det dåvarande läget, men att partiet efter valet – när riksorganisationen fått ett tillskott tack vare riksdagsinträdet – skulle kunna tänkas sänka serviceavgiften till 25% igen.

Partiet har nu nått fram till delmålet att komma in i Sveriges riksdag. Våra tillgängliga resurser har mångfaldigats. Partikassören har gjort en projektion på vad en sänkning av serviceavgiften skulle innebära för partiet på riksnivå. Denna redovisades på partiets framtidskonferens i februari.  Som jämförelse bifogar jag här en tabell över hur mycket pengar övriga riksdagspartier satsade i de senaste valen:

Parti 2010 2006
Socialdemokraterna 70 miljoner 50 miljoner
Moderaterna 60 miljoner 36 miljoner
Centern Ca 65 miljoner 50 miljoner
Folkpartiet 25 miljoner 28 miljoner
Kristdemokraterna 17 miljoner 11-12 miljoner
Miljöpartiet 9,9 miljoner 10 miljoner
Vänsterpartiet 9 miljoner 7 miljoner

Källa: Svenska Dagbladet 16 oktober 2009 samt svt.se

Vi satsade som bekant ca 19 miljoner i valet 2010. Av tabellen framgår att om att kassörens uträkning stämmer, så kommer riksorganisationen oavsett vilken nivå vi väljer på serviceavgiften att ha tillgång till resurser som är långt större än partier i ungefär samma storlek och som närmar sig vad de största partierna i Sveriges riksdag har. Man ska dessutom komma ihåg att det inte är självklart att det är den som satsar mest pengar som får bäst resultat, vilket Centerns svaga valresultat visar.

De pengar som inte betalas i serviceavgift är inte borta. De finns kvar i distriktens och kommunföreningarnas kassor och kan där bidra till att bedriva valrörelser lokalt och bygga upp lokala strukturer, vilket är ett måste på sikt. Jag yrkar därför

Att                första meningen i §17, bilaga 1 i stadgarna ändras till att lyda

Distrikt skall överföra ett belopp som motsvarar 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationen.”  , samt

att                  första meningen i §17, bilaga 2 i stadgarna ändras till att lyda

Kommunföreningar skall överföra ett belopp som motsvarar 25 procent av sitt partistöd till riksorganisationen.”

 

Örbyhus 22 april 2011

Joakim Larsson

Ombud för Uppland