Etiketter

, , , ,

Dagens viktigaste seminarium var utan tvekan resan ut till F 17, där Folk och Försvar hade anordnat ett tillfälle för intresserade att lyssna till vad de olika partierna tyckte om en framtida uppgradering av JAS 39 Gripen. De deltagande var Allan Widman (FP), Cecilia Widegren (M), Anna-Lena Sörenson (S) och Torbjörn Björlund (V). Salen var i övrigt fylld med försvarsdebattörer (t.ex. Johan Wictorin och Mathias Sundin) och företrädare för industrin och försvaret.

Det hela blev rätt intressant. Precis som man kunde förvänta sig så blev en del partikäbblande kring hur man egentligen ska tolka riksdagens beslut om en ny luftförsvarsutredning och vem som egentligen samarbetar mest med Sverigedemokraterna, men de konkreta beskeden var också intressanta. Det verkar som om det nu finns en bred politisk enighet kring att vi skall uppgradera den nuvarande versionen av Gripen till E/F, vilket Socialdemokraterna och rentav Vänsterpartiet verkade hålla med om. Möjligen gjorde Sörenson vissa förbehåll i det att hon gärna ville se en prislapp på vad det kulle kosta att göra mindre uppgraderingar av den nuvarande versionen C/D. Allan Wiman i sin tur framhöll att han tyckte att det var viktigt att försvaret i sitt underlag för beslut i denna fråga presenterade flera tänkbara alternativ för politikerna att besluta om, vilket det verkade som om den närvarande utredaren instämde i. Enigheten var annars närmast total. Till och med aftonbladsskribenten Anders Lindberg (som höll ett kort anförande ) verkade instämma i behovet av Gripen.

Mötet avslutades med att vi fick tillfälle att beskåda en start av Gripen från flygfältet innan det var dags att resa tillbaka. Mycket intressant.

Almedalen 1, 2