Nu har äntligen principprogrammet släppts ut på remiss. Jag har inte hunnit göra mer än titta igenom det lite snabbt eftesom jag har varit ute på vift hela dagen, men texten bekräftar det som tidigare har sagts – första förslaget är att partiet ska gå över till att primärt kalla sig för socialkonservativt.

Nu blir det till att plöja program i helgen, ty tiden är knapp. Sjunde november har PS möte för att spika slutförslaget och remissen går ut 27 oktober. Tänk, från början talades det om att programmet skulle vara klart sista veckan i maj.

 

Tillägg: Dissidenten Stenkvist har också börjat studera programmet. Jag håller kanske inte med om hans slutsatser riktigt, men det är väl värt att läsa.

Annonser