Etiketter

,

Nåväl, nu har jag till slut tuggat mig igenom förslaget till nytt principprogram och smält det någorlunda. Några kommentarer:

Jag köper inte att det fortfarande sägs att vi ska gå över till att bli ett socialkonservativt parti. Visst, nationalismen har fått större utrymme i texten än vad den hade från början, men det är mycket tydligt av de skrivningar som finns att nationalismen är sekundär och något som ses som en delmängd av konservatismen. Som jag ser det är nationalismen mycket viktig och något som absolut måste ha en central ställning i partiets program. Den föreslagna övergången till konservatism är dessutom problematisk på andra sätt, men det återkommer jag kanske till ett senare inlägg. 

I övrigt finns det en del sådant som det går att slå ner på. Jag tycker t.ex. att partiet kunde ta tydligare ställning för decentralisering, men att det inte skulle bli så kunde jag nästan ana. Vidare är det bitivis lite för detaljerat för att vara ett program som ska handla om principer, men det är sådant som förmodligen går att slipa till utan större problem. Om jag ska vara lite positiv så tycker jag att programmet gör ett föredömligt försök att bena ut begreppen kring nation/folkfrågan.

Vi får se hur kommande versioner påverkas av remissrundan och det ska också bli intressant att höra hur partifolket i övrigt tar emot remissen. Jag är säker på att jag kommer att få höra en del kommentarer under de kommande veckorna.