Etiketter

, ,


Idag läser jag på den eminenta bloggen Försvar och säkerhet hur trupper nominellt lojala till övergångsregeringen i Libyen nu bombarderar ett av de sista Khadaffifästena i norra Libyen – Sirte – med stridsvagnar och artilleri (jag skriver nominellt lojala eftersom det är en smula oklart hur stor kontroll övergångsrådet egentligen har över trupperna). Via den brittiska tidningen The Guardian får jag det bekräftat, dessutom med ett tillägg om hur Läkare utan gränser bedömer att det finns åtminstone 10 000 invånare kvar i staden.

Den minnesgode kanske erinrar sig hur det s.k. internationella samfundet reagerade starkt vid belägringen av Misrata, där Khadaffilojalister – just det – bombarderade staden med stridsvagnar och artilleri. Händelseutvecklingen där drev på den internationella interventionen och stödet till rebellerna under det föregivna syftet att man måste stoppa Khadaffi från att skjuta på sin egen befolkning.

Jag hyser inga sympatier för Khadaffi. Han förefaller vara en osmaklig typ. Jag störs dock av det uppenbara hyckleriet i den här frågan och hur rapporteringen (åtminstone i Sverige) verkar utgå från att allt blir bra bara rebellregeringen får hjälp. Det är faktiskt inte så att det finns en god och en ond sida i alla konflikter. Ibland är det ungefär samma skräp alltihop.

TILLÄGG: I nyhetsvideon ovan ser man tydligt hur stridsvagnarna sätts in.