Etiketter

– SD är det femte borgerliga partiet. De kallar sig ett socialkonservativt parti, och jag tror att man kan säga att KD, M och SD utgör ett socialkonservativt block i svensk politik, säger Håkan Juholt.

Vad menar du i så fall med socialkonservatism?
– Det är en konservatism som slår vakt om bestående maktstrukturer. Det finns inom M ett stort inslag av liberalism också, givetvis. Det är svårt att etikettera Moderaterna, de kan ju knappt beskriva sig själva idémässigt längre. För mig är M, liksom SD, ett socialkonservativt parti som göder dem som har mest, säger Håkan Juholt.

Juholt intervjuas i Sydsvenska Dagbladet och använder socialkonservatismen för att stämpla Sverigedemokraterna som borgerligt, precis som jag misstänkte i ett tidigare inlägg. Synnerligen förutsägbart. Det har redan börjat, trots att principprogrammet inte ens är klubbat än.