Etiketter

, , ,

Det var jäklar vad det small till i pressen nu då.

För den som har bott i en garderob är det alltså så att SR har gått ut med ett avslöjande rörande ett samarbetsprojekt som FOI tydligen har haft med Saudiarabien via en hemlig företagsbulvan. Jag såg precis Jan Björklunds framträdande i Aktuellt och det bestående intrycket blev att konstruktionen med det hemliga företaget kom till eftersom den borgerliga regeringen var oenig inbördes och därför inte vågade ge sin offentliga välsignelse. Vad det rent konkret handlar om verkar en överenskommelse om att experter från FOI skulle hjälpa saudierna att bygga en fabrik för tillverkning av pansarvärnsgranater (ev. lite mer, jag har inte lusläst avtalen. Än).

Själv är jag inte särskilt upprörd. Visst, Saudiarabien är säkerligen inget trevligt land. Men än sen? Går man till FN-stadgan (artikel 51) så garanteras alla länder där en rätt till självförsvar, oavsett om de är fullt demokratiska eller ej. Har man rätt till att försvara sig militärt så måste man rimligen också ha rätt att beväpna sig, och om denna rätt gäller så är det knappast heller något fel att sälja vapen till sådant självförsvar. Det kan vara värt att komma ihåg att Mellanöstern är en av världens mest oroliga regioner och att familjen Sauds land vill rusta sig är knappast förvånande (vilket bl.a. uppmärksammats här).

Nu behöver man ju inte se så pass strikt på saken. Det går naturligtvis att göra inskränkningar i sin vapenhandel om det finns anledning att misstänka att land A eller B rustar för angreppskrig, även om det självklart är svårt att dra gränsen mellan vad som är det ena och vad som är det andra. Ren övervakningsutrustning kan formellt mycket väl räknas som sådant som kräver tillstånd enligt vapenlagstiftningen (PDA, produkter med dubbla användningsområden, är t.ex. ett krångligt kapitel för sig).

Ungefär sådär går resonemanget också i svensk lagstiftning (med reservation för att det var något år sedan jag tuggade igenom förarbetena när det här var uppe sist). Jag håller väl med om huvudlinjen i detta. Det är en hård och elak värld därute och Sverige behöver en försvarsindustri för att säkra materielförsörjningen till vårt försvar. Det betyder att vi måste sälja vapen för att det inte ska bli orimligt dyrt. Säljer man vapen så bör man vara medveten om att de förr eller senare också kommer att användas, vilket alltså enligt ovan inte behöver vara fel eftersom alla har rätt till självförsvar. Än så länge tycker jag alltså inte att det som har framkommit är så mycket att bråka om utan mest ett internt politiskt problem för alliansregeringen. Intressant är att sossarna i en första reaktion från Löfvén verkar hålla fast vid sin traditionellt positiva roll till försvarsmaterielexporten. Få se om de orkar hålla den linjen.

PS: BBC rapporterar också.