Etiketter

, ,

Jag diskuterar ganska ofta försvarsfrågor i olika sammanhang på internet. Det är inte så många som är öppna SD:are bland dem som gör inlägg på olika debattsidor, vilket gör att jag känner en viss press att vara den som försvarar partiets färger när kreti och pleti kläcker ur sig diverse felaktigheter.

En av de saker som jag har fått bemöta flera gånger är det här påståendet från Johan Forsell (moderat ledamot i försvarsutskottet), som hävdade att vi inte kunde finansiera de försvarsreformer som vi har förespråkat i vårt budgetförslag. Han påstod att vi behöver åtminstone 6 miljarder för att finansiera våra reformer, men vi la bara till 948 miljoner i budgeten. Det här tramset har visat sig vara seglivat eftersom det dyker upp igen gång efter annan. Såhär såg vårt budgetförslag ut jämfört med regeringen:

År       Extrapengar jämfört med regeringen
2012   +948 miljoner
2013   +2295 miljoner
2014   +5786 miljoner
2015   +5622 miljoner

Titta på vår budgetmotion här (sid. 197):

Ni ser? Forsell valde att bara redovisa det första året i budgeten eftersom han som politisk motståndare vill förminska de satsningar på försvaret som vi ville genomföra. De besparingar som vi ville göra tar några år för att få fullt genomslag och därför blev det inte så mycket år 1. Forsell ljuger alltså.

Det är betydligt rimligare att ifrågasätta besparingarnas premisser (standard brukar ju vara ”ni kan inte spara så mycket på invandringen”, vilket jag förstås inte instämmer i), men det är en annan diskussion. Att slentrianmässigt hänvisa till Forsells lögner är bara svagt. Jag hoppas att de debattörer som har gjort så kan höja nivån på diskussionen lite.