Etiketter

I tisdags kväll ägde vårterminens sista kommunfullmäktige rum i Åkerby bygdegård, dit det var utlokaliserat. Mötets tyngsta beslutspunkt var införandet av nästa steg av LOV, men den punkten drogs tillbaka i sista stund och kommer alltså inte att tas upp förrän i höst. Utöver det var det slutrapport från två kommunfullmäktigeberedningar: beredningen ”Bilden av Tierp” och beredningen ”Fairtrade City”.

”Bilden av Tierp” hade till uppgift att ta fram lite resonemang kring hur Tierp ska kunna marknadsföra sig själv i framtiden och det redovisades för fullmäktige utan omröstning.

”Fairtrade City” har haft till uppgift att utreda om Tierps kommun ska bli Fairtrade-certifierat, och där blev det debatt. Den rödgröna majoriteten valde att ansluta sig till detta medan oppositionen (inklusive Sverigedemokraterna) var emot. Motivet var att det hela riskerade att bli dyrt för tierpsborna samtidigt som vinsten var osäker. Tyvärr blev dock det hela genomröstat ändå.

SD-Tierp lämnade också in en interpellation och en motion, som dock inte kommer att behandlas förrän i höst.

Den största nyheten för SD-Tierps del var ändå att vår hittillsvarande gruppeldare i fullmäktige Kjell Hentilä avsade sig sina uppdrag efter att ha suttit i kommunfullmäktige sedan 2006. Kjell ska flytta in till Uppsala och kan alltså inte fortsätta sitta i kommunfullmäktige i Tierp. Vi önskar honom all lycka på sin nya ort!