Etiketter

,

Den nuvarande invandringspolitiken är ohållbar. Dess inneboende motsättningar gör att det helt enkelt inte kan fortgå som det gör nu.

Det ovanstående har varit en central del av det politiska budskap som jag och andra har torgfört år ut och år in i årtionden. Ändå finner jag att alternativen sammanfattas på allra bästa sätt av någon som verkligen inte är en SD-sympatisör: Peter Santesson på inslag.se. Jag ger ordet till honom:

De människor som nu söker sig till Sverige – majoriteten från länder som Somalia och Afghanistan – har i de flesta fall mycket begränsad utbildning. Det är inte realistiskt att tro att de ska kunna hävda sig på den svenska arbetsmarknaden med några av världens högsta ingångslöner. (…) Om man inte får sälja sin arbetskraft till ett pris som motsvarar marknadsvärdet kommer man inte kunna hitta jobb. (…) En helt avreglerad arbetsmarknad kommer till slut att pressa ned löner till en nivå där även lågproduktiva kan hitta anställning, men skulle den ge en lön som är möjlig att försörja en familj på? Kommer man att byta ut ett utanförskap i bidragsberoende mot ren och skär fattigdom?
(…) Låglönelinjen skulle förändra hela samhället, inte bara villkoren för de nyanlända. Hur skulle den kunna vinna folkligt stöd? (…) Då skulle alltså det sanningsenliga budskapet till väljarna vara att man väljer att göra drakoniska hugg i socialbidragsnivåerna och tvinga ut lågproduktiv arbetskraft i en låglönesektor som vi inte haft på åratal i Sverige – att vi frivilligt gör allt detta för att möjliggöra västvärldens största flyktinginvandring från tredje världen.

Just så är det, och det är mycket glädjande att detta äntligen börjar tränga ut i debatten. Jag har svårt att se att detta hade varit möjligt utan vårt riksdagsinträde för att katalysera debatten. Anna Dahlbergs artikel i Expressen är ett annat tecken på detsamma, även om hon anstränger sig för att ta avstånd från SD.

Överlag kan jag rekommendera inslag.se för mycket intressant läsning. Jag har tidigare skrivit om intressanta debatter som har förts därstädes. Läs gärna uppföljningsinlägget till det ovanstående, där Santesson ger en multikultikramare en rejäl avhyvling.

Annonser