Etiketter

,

Ja, jag vet. Jag är inte direkt snabb på bollen här, men å andra sidan kan det kanske vara lika bra att frågan har fått kyla ner sig ett tag.

För ett tag sen så uppstod en smärre mediastorm kring ett förfluget yttrande från partisekreterare Söder rörande artisten Loreen. Detta togs till intäkt för en mediekampanj på temat ”SVERIGEDEMOKRATERNA TYCKER INTE ATT LOREEN ÄR SVENSK”, vilket, med tanke på hur vagt Söders yttrande var nog får ses som lite väl krystat.

Men hur förhåller det sig då med sakfrågan? Är artisten Loreen svensk? Det är inte helt enkelt att reda ut hennes bakgrund, men vad jag kan förstå så är hennes föräldrar berber från Atlasbergen, de skilde sig strax efter ankomsten till Sverige och lilla Loreen kom att se moderns nya man (som verkar vara etnisk svensk) som sin far. Har jag fel i detta så får hon väl höra av sig själv och korrigera mig. Mer intressant är kanske vad hon själv säger i frågan, och lyckligtvis har hon uttalat sig flera gånger om just det.

Dagens Nyheter:

Loreen själv har inspirerats av sina föräldrars berbiska kultur bland annat i sin scenkonst. Sminket har inspirerats av berbiska kvinnors tatueringar och även sättet att använda mellantoner i sången har hon blivit influerad av.

Själv säger hon att hon känner av sitt marockanska ursprung när hon är i Sverige. Men väl på plats i Marocko betraktar hon sig som svensk.

– I Marocko får jag svart på vitt hur svensk jag är. Men när jag är här så förstår jag hur osvensk jag är.

(…)

På det sättet menar hon att det finns mycket positivt att hämta bland andra generationens invandrare. Loreen menar att när känslan av att tillhöra en specifik kultur försvinner så vågar man öppna sig för andra kulturer.

– Du kan inte längre bråka om att du är fucking vit och jag är fucking svart. Andra generationens invandrare kan inte säga ”den här kulturen tillhör mig”. Egentligen så har varje individ tillgång till vilken jävla kultur han eller hon vill. Du kan identifiera dig med indianer om du vill. Säger du att du är en fucking indian så go girl, go go, you’re indian!

Hemmets Journal:

Vad betyder det för dig att få stå på scenen?

– Under en fas i mitt liv handlade det om mitt ego. Men idag hoppas jag på att kunna beröra andra människor på samma sätt som man gör i den kultur mina föräldrar växte upp i. Vi i de skandinaviska länderna, inklusive jag själv, är så otroligt introverta och håller oss för oss själva. Vi har svårt för att känna. Jag förmedlar en story, rätten att känna smärta.

Magasinet Novell:

Loreen talar ofta om sitt berbiska ursprung. Hennes föräldrar kom till Sverige från bergstrakterna i norra Marocko, och härstammar från den ursprungsbefolkning som härskade i norra Afrika för flera tusen år sen.

Det sägs ofta att av ordet »berber« kommer »barbar«, det vill säga »de främmande«, eller »de ociviliserade«, som de kallades av romarna och grekerna.

Hon är stolt över sina rötter och framhäver dem gärna – i sminket som är inspirerat av berbiska kvinnors tatueringar, i scenframträdanden, i sättet att använda mellantoner i sången. När hon var med i The Schulman Show gick hon ett varv och kramade de andra deltagarna en och en och sade uppfordrande: »acceptera min afrikanska ådra«.

(…)

Varför är det viktigt för dig att prata om din berbiska bakgrund?
– Därför att jag tror att man märker det i mitt sätt att hantera musik. Hur jag levererar den. Många gånger när jag sjunger och det blir bra så är jag inte riktigt närvarande. Det märker man om man sitter bredvid mig. Sedan när jag är tillbaka, då har jag en helt annan energi. Det är två helt olika personer, det är en trans jag hamnar i.

Jag tycker att Loreen är rätt tydlig med var hon står. Hon anser själv att hon inte tillhör någon specifik kultur och i den mån hon låter sitt konstnärskap influeras av kulturella impulser så tar hon dem från sina föräldrars berbiska kultur och ser sig själv som osvensk. Hon verkar överlag vara rätt ointresserad av frågan. Så, med hänvisning till Loreens egna uttalande så skulle jag säga nej, hon är inte svensk. Hon vill inte vara det och försöker inte ens. Andra, som Gina Dirawi, uppfattar henne inte heller som svensk.

Därmed torde frågan vara avgjord.