Etiketter

För några år sedan publicerade Demoskop en opinionsundersökning som redovisade svenska folkets egna uppfattningar som sin ideologiska tillhörighet, vilket jag naturligtvis bloggade om när det begav sig. I somras gjorde Demoskop en liknande undersökning i samma fråga, vilket säkert kan vara av intresse för den som önskar läsa.

Resultatet för hela befolkningen blir iallafall:

  • 21% Socialdemokrater
  • 18% liberaler
  • 17% socialliberaler
  • 14% konservativa
  • 10% socialister
  • 9% gröna
  • 5% nationalister

Det här ska då jämföras med resultatet för SD-väljare, vilket blir:

  • 29% nationalister
  • 26% konservativa
  • 13% socialdemokrater
  • 11% socialliberaler
  • 9% liberaler
  • 4% socialister
  • 2% gröna

Som synes är det nationalism och konservatism som är de dominerande åsiktsinriktningarna bland SD-väljarna. Bryter man ner siffrorna för hela riket så ser man att nationalism är något mer vanligt bland ungdomar och på landsbygden.vilket inger en del förhoppningar för framtiden. Det är också trevligt att se att nationalismen fortfarande innehar ledarposition bland våra väljare, principprogrammet till trots. Det bör noteras att de här siffrorna nog inte är helt jämförbara med den förra undersökningen, eftersom alternativen nog inte såg precis likadana ut. Då var det 2% av hela befolkningen som uppgav nationalism mot 5% nu. Man hoppas ju att det är en verklig förändring som har skett.