För någon tid sedan berörde jag den kungliga arvsföljden här på bloggen och kom fram till att vår nuvarande konung Carl XVI Gustaf har ett starkt arvsanspråk på tronen även om man räknar från ätten Holstein-Gottorp. Vad jag dock inte nämnde var att det går att diskutera hur man ska se på det här med arvsföljd. Enbart under min levnad så har 181o års successionsordning ändrats en gång. Om man ser till Sveriges historia så har Sveriges kungliga arvslagar ändrats flera gånger. Om det nu föreligger situationer där ett kungahus dör ut, bör man inte i så fall utgå från den successionsordning som gällde vid den tidpunkten och de tänkbara kandidater som då levde?

Tja, om inte annat så låter det som ett intressant blogginlägg.

Ätten Bernadotte insattes som bekant på Sveriges tron efter att Gustaf IV Adolf avsattes i en statskupp. I den situation som rådde då så är det inte egentligen någon diskussion: kungen avsattes olagligen till förmån för sin farbror och den gällande successionsordningen var fortfarande rikets ständers förening 23 juni 1743, enligt vilken arvsrätt tillkom de manliga arvingarna till kung Adolf Fredrik av Holstein-Gottorp. Den då gällande grundlagen, dvs. 1772 års regeringsform, reglerar mer tydligt att det är arvföreningen 1743 som gäller, tillsammans med Västerås arvförening (1544) och Norrköpings arvförening (1604); mer om dessa senare.

Sammanfattningsvis kan om dessa lagar sägas att kronan går i arv från far till son i första hand och därefter till bröder och deras familjer etc. Om samtliga män i ätten dör ut så är läget lite oklart. Texten i Norrköpings arvförening pekar tillbaka på 1590 års arvförening, vilket innebär att om ingen manlig arvinge finnes så ska tronen gå till ättens äldsta ogifta kunga- eller furstedotter. Det innebär alltså att en äldre dotter i en av släktens yngre grenar skulle ha företräde framför en yngre dotter i en av de äldre grenarna. Ytterligare en viktig poäng är att giftermål måste godkännas av ständerna (eller av kungen efter år 1772, så jag har i det följande bortsett från detta krav). Inget av detta hade dock någon praktisk betydelse vid statskuppen 1809 eller när Karl XIII dog 1818. Den rättmätige arvingen var i första hand Gustav IV Adolf eller hans son prins Gustav, född 1799. Även om kungen hade abdikerat eller tvingats att abdikera så är det prinsen som är arvingen, inte farbrodern (som för övrigt var barnlös själv). Utöver det så levde fortfarande Gustav III:s och Karl XIII:s yngre syster prinsessan Sofia Albertina och hade hypotetiskt kunnat träda in i tronföljden eftersom hon var ogift, liksom för övrigt Gustav IV Adolfs tre döttrar, prinsessorna Sofia, Amalia och Cecilia. Någon som däremot inte är med i tronföljden är Jean Baptiste Bernadotte.

Nu kan man argumentera ungefär såhär: ”Visst, men Gustav IV Adolf abdikerade och under Karl XIII så ändrades successionsordningen 1810 till att istället utgå från Karl XIV Johan. Eftersom den lagen (som alltså fortfarande gäller, med vissa förändringar) antogs av såväl ständerna som den sittande kungen så är den precis lika giltig som övriga förändringar av arvsföljden har varit och alltså ärvde ätten Bernadotte tronen helt legitimt.” Problemet med den tolkningen är då att Gustav IV Adolf avsattes mot sin vilja, även om han i fångenskapen efter statskuppen 1809 tvingades skriva under sin egen abdikation. Det fanns dessutom knappast något lagligt stöd för att ständerna ensidigt skulle kunna förklara både kungen och hans arvingar utan arvsrätt på det sätt som skedde.

Anta att kuppmakarna och ständerna istället hade fått kungen att abdikera och sedan hållit sig till successionsordningen från 1743! Hur hade Sveriges kungalängd sett ut då, om vi antar att persongalleriet utvecklades som det gjorde i verkligheten? Jo:

1809-1877     Gustav VGustavSweden&Vasa.jpg
Prins Gustav var bara 10 år vid statskuppen så man får väl förmoda att någon förmyndarregering hade trätt in under de första åren. Han fick två barn, men sonen Ludvig dog som spädbarn. När Gustav V dog 1877 fanns inga fler manliga direkta arvingar. Dottern, prinsessan Karola, var i det läget katolik och gift med en katolsk furste (Albert av Sachsen) och icke-lutheraner har inte arvsrätt enligt successionsordningen (dessutom fick hon inga barn). Tronen torde då ha gått till…

1877-1928     Fredrik II

Baden-friedrich-2.jpgDen enda av prins Gustavs systrar som fick barn var prinsessan Sofia, som gifte in sig i det tyska furstehuset Baden. Den äldste sonen till henne var år 1877 storhertig Fredrik I av Baden. Tyvärr förbjöd Norrköpings arvförening utländska regerande furstar att bli kung i Sverige. Här ställs jag inför en svårighet: man kunde realistiskt sett inte vara både kung av Sverige och storhertig av Baden, givet att Fredrik I:s söner kunde ärva Baden någon dag och att det låg inom det tyska kejsardömet. Det fanns dessutom ett krav i Norrköpings arvförening att en härskande kung av Sverige endast fick ärva andra titlar om han förblev i Sverige. Jag antar här att den äldste sonen till prins Fredrik ändå blev kung av Sverige och att i vår tidslinje Ludvig Wilhelm (Fredrik I av Badens andre son) blev storhertig av Baden men det förändrar inget i hur det här slutar: Ludvig dog 23 år gammal 1888 utan egna barn. Inte heller Fredrik II fick några barn.

ViktoriaSweden1928.jpg1928-1930     Viktoria I

Vid Fredrik II:s död fanns inga direkta manliga arvingar med arvsrätt till Sofia av Sverige heller. Viktoria var vid det laget den enda levande kvinnan med arvsrätt (ja, ok då, det fanns en till: Viktorias kusin, titulärprins Emich av Leiningen. Han framstår dock som osannolik av flera skäl som jag inte ids gå in på här). Viktoria hade i den här tidslinjen gifts bort med den obskyre fursten Gustav av Ponte Corvo, av ätten Bernadotte. Vänta nu, det låter bekant…

1930-1973    Gustaf VI Adolf

Bundesarchiv Bild 102-00167, Kronprinz Gustav VI. Adolf.jpgOch därmed är vi framme vid den nuvarande kungafamiljen.

 

1974-                                  Carl XIV Gustaf

Den enda skillnaden med utgångspunkt från den gamla successionsordningen är att Carl XVI Gustaf istället blir Carl XIV Gustaf.

King Carl XVI Gustaf at National Day 2009 Cropped.png
King Carl XVI Gustaf at National Day 2009 Cropped” av King Carl XVI Gustaf at National Day 2009.jpg: Bengt Nyman
derivative work: KoyosKing Carl XVI Gustaf at National Day 2009.jpg. Licensierad under CC BY 3.0 via Wikimedia Commons.