För några dagar sedan blev jag uppringd av Arbetarbladet. Reportern ville ha en kommentar till min egen Facebooksida och hade några frågor rörande detta.

Jag är mycket skeptisk till Arbetarbladet. Tidningen bedriver en kampanj mot Sverigedemokraterna som går ut på att man envisas med att kalla oss för ”det rasistiska Sverigedemokraterna” i varenda nyhetsartikel som de skriver om oss. Det är tillräckligt illa att många tidningar angriper oss på det viset i sina ledarartiklar, men Arbetarbladet är en av de extremt få tidningar som har valt att bedriva en öppen kampanj också på nyhetsplats. Det är helt oacceptabelt. Vad är det för mening för mig som SD-politiker att alls befatta mig med en sådan tidning när det är den typen av angrepp som man kan förvänta sig? Jag avstår därför normalt med att ge intervjuer till dem.

I det här fallet så svarade jag reportern att om de hade några frågor till mig så kunde de skicka dem via epost. Man kunde ju misstänka att det skulle röra sig om någon uppräkning av anklagelsepunkter och då är det bättre att få se dem i textform så att man kan avge ett genomtänkt svar. Det vägrade reportern göra och sen blev det inte mycket mer diskussion.

I lördags trycktes till slut artikeln och det verkar i huvudsak handla om ett angrepp som rör två Facebookgrupper och en återkommande länkning till Fria Tider. Utöver det tar Arbetarbladet upp några gamla blogginlägg.

Den ena gruppen heter ”Sverige ut ur EU” och den andra ”Jag är etnisk svensk har du problem med det?” I båda fallen rör det sig om Facebookgrupper som är öppna och de enskilda medlemmarna kan länka till (och alltså ”sprida”) länkar och bilder som den enskilde medlemmen tycker är intressanta. Enligt Facebookloggen gick jag med i dessa i maj respektive september 2013, även om jag bara har vaga minnen av detta. Jag tittar inte på de här grupperna så ofta. Jag gick med i dem av det enkla skälet att jag 1) anser att Sverige ska gå ur EU och 2) tycker att man inte ska behöva skämmas för att man är svensk. När jag gick med så var min tanke att på det sättet ge uttryck för just dessa uppfattningar. Det är korrekt att det numer förekommer råa skämtteckningar och SvP-reklam i båda grupperna, men vad jag kan se vid en snabb översyn så verkar det ha rört sig om att det är enskilda deltagare i gruppen som har länkat till sådant, inte om att gruppen som sådan står för det.

Jag anser att det faktum att jag och en annan person tycker likadant i fråga A (t.ex. ”Sverige bör gå ur EU”) inte automatiskt betyder att jag och denna person tycker likadant i fråga B (t.ex. ”SvP är ett bra parti”). Om man, låt säga, går med i ett demonstrationståg som kräver mer pengar till försvaret så betyder det inte att man tycker exakt likadant som alla andra demonstrationsdeltagare i samtliga politiska frågor. Nej, det betyder att man förmodligen tycker likadant om försvaret, inte en massa andra frågor som inte har med saken att göra. Jag tror att de flesta normalbegåvade människor kan se skillnad på detta.

Jag tänker nu gå ur de här två grupperna. Det gör jag inte för att jag egentligen tycker att det var fel att gå med i dem eller för att jag har ändrat uppfattning i sakfrågorna (jag tycker alltså fortfarande att Sverige bör gå ur EU och att man inte ska behöva skämmas för att man är svensk), utan helt enkelt för att jag inte har lust att bjuda fientlig massmedia på gratismål under en valrörelse.

I övrigt hänvisar Arbetarbladet till ett par blogginlägg som är från 2005 (Medias lögner) och 2006 (Det är farligt att bada). Jag överlåter åt läsaren att studera dessa inlägg själv och bedöma hemskhetsgraden i dem. Rörande Fria Tider så brukar jag länka till dem när de publicerar något intressant, vilket inte betyder jag instämmer i allt som skrivs där. Ja, jag länkar till och med till Arbetarbladet ibland!

Med detta så hoppas jag att angreppet på mig i Arbetarbladet framstår som vad det är: ett angrepp i samband med en begynnande valrörelse.