Det är kontroversiellt, det här med att ha olika åsikter. Officiellt så finns det inga åsiktsskillnader i SD, utan alla är en enda stor lycklig familj där alla tycker likadant om allting och alltid håller sig till partilinjen. Ändå finns det rätt uppenbara åsiktsskillnader om man petar lite i vad det är folk säger och vilka frågor de driver.

Det här är känsligt eftersom SD har haft så många falangstrider att man helst inte ens vill prata om saken av rädsla för att sätta igång någon uppslitande konflikt en gång till. För min del menar jag inte falanger när jag talar om det här ämnet. En falang är mer eller mindre organiserad som jag ser det och de tankeströmningar jag talar om är mycket lösa i konturerna och handlar mer om vilka tankebanor olika personer tenderar att använda när de driver skilda politiska förslag.

Det gör förstås också att det här blir väldigt subjektivt. Många erkänner inte ens för sig själva att det finns värdekonflikter mellan olika tankeströmningar utan hävdar närapå undantagslöst att de egna åsikterna är SD:s politik, trots att samma person utan vidare kan peka på någon annan företrädare och ganska detaljerat redogöra för vilka åsiktsskillnader som finns visavi denne. Det är en aning schizofrent, faktiskt.

Men som jag ser det så är det här inget att hymla om. Det finns värderingsskillnader och ärligt talat skulle det vara konstigt om det inte fanns det i det parti som har 25 000 medlemmar och i vissa mätningar börjar närma sig 30%. Det följande är min egen högst subjektiva (och skissartade) bedömning av hur somliga av de här strömningarna ser ut och notera att det dels mycket väl kan finnas vissa överlappningar (det här är något av ett Venndiagram) och dels att jag målar med mycket breda penseldrag. Om någon tycker att jag är lite elak och raljant här så är det helt korrekt. Det är nyttigt att driva med sig själv ibland.

Den ultrakonservative

Den ultrakonservative har läst konservativ ideologisk litteratur på sin kammare och kommit fram till att SD är det enda tillräckligt konservativa partiet i Sverige. En utpräglad teoretiker som har svårt för politiska kompromisser. Det är ju inte logiskt sammanhängande! Typiska frågor: kronan, korset och svärdet (dvs monarkin, kyrkan och försvaret). Har dessutom ofta någon unik käpphäst som bara han själv driver och ingen annan begriper (inte ens andra ultrakonservativa). Till skillnad från Exilmoderaten är han dock starkt mot EU och NATO. Idoler: Ernst Trygger/Pat Buchanan

Paleolibertarianen

Libertarianen ogillar när folk talar om för honom vad han ska göra och ogillar islam på grund av dess auktoritära drag. Aldrig att han skulle lyda någon medeltida religion när det finns moderna, universella värderingar! Typiska frågor: lägre skatt, legalisera narkotika och förbjud religiösa friskolor (även kristna). Till skillnad från den kristne är han dock för helt fri abort. Idoler: Ron Paul/von Mises-institutet

Exilmoderaten

Exilmoderaten gick över till SD eftersom han tycker att moderaterna inte är moderater längre utan något fluffigt ”krama alla”-parti. Han ser SD som riktiga moderater. Exilmoderaten är inte sällan en smula luttrad av sitt medlemskap i M och vet hur ett parti fungerar och klarar sig därför ofta bra i SD. Typiska frågor: hårdare straff, sänk skatterna, avsätt Stefan Löfven. Han är för EU och NATO, men talar rätt tyst om det eftersom ingen av de andra är det. Idoler: Ulf Adelsohn/Gösta Bohman

Nationalisten

Bär ofta torshammare och har ej sällan stött SD länge (alternativt radikaliserats i ungdomsförbundet). Förstår inte problemet med Nya Tider och är flerårig prenumerant. Tycker att det var synd att SDU kapades. Typiska frågor: repatriering, EU-utträde. Till skillnad från den kristne kan han dock tänka sig abort, så länge det är utlänningar som gör det. Faktum är att Nationalisten alltid är mot alla politiska förslag om det kan tänkas att någon utlänning tjänar på det. Idol: Ultima Thule/Karl XII

Den kristne

Gick med i SD för att främja kristendomens roll i samhället och pga oro över islams tillväxt. Talar ofta om Svenska kyrkans mjäkighet. Tycker att kristendomen borde stärkas i Sverige och att SD borde stödja Israel ännu hårdare och helst också ge mer understöd till kristna överallt i världen. Undervarianter finns: frikyrkliga, statskyrkliga och katolska varianter av Den Kristne kan ibland gnabbas lite, men det är bara av gammal vana. Typiska frågor: alltid mot fri abort och vill i varje givet läge skärpa abortlagstiftningen och stärka familjens roll. Är för (kristna) friskolor och hamnar ibland i motsats till libertarianen. Idol: Jesus

Sverigevännen

Det är med viss tvekan jag inkluderar Sverigevännen här eftersom han inte är ett exempel på en tankeströmning utan mer ett förhållningssätt, men trots allt utgör han den enskilt största gruppen och förtjänar därför omnämnande. Sverigevännen är en ganska nybliven medlem i SD och betraktar allt som sker med den nyligen omvändes oskuldsfulla blick. Saker som värdekonflikter och fulspel har ännu inte hunnit göra intryck på Sverigevännen, som i regel har obefintlig politisk vana och ideologisk skolning innan han löste medlemskap förra våren. Man känner igen Sverigevännen på att han alltid håller med den sverigedemokrat som han sist pratade med, oavsett hur oförenliga vederbörandes argument är jämfört med föregående talare. Det går dock snart över. Förr eller senare kommer Sverigevännen i kontakt med någon av de andra typerna och utvecklas sedan i deras riktning. När han första gången säger ”det där håller jag inte alls med om” till en annan SD:are så är han inte en Sverigevän längre. Idol: Jimmie Åkesson