In klampar Jimmie : Sverigedemokraternas entré i politikenIn klampar Jimmie : Sverigedemokraternas entré i politiken by Pontus Mattsson
My rating: 3 of 5 stars

Pontus Mattsson har tidigare skrivit en bok om SD: Sverigedemokraterna in på bara skinnet. Det här är inte en bok om Sverigedemokraterna utan snarare en bok om hur det svenska politiska systemet har påverkats av Sverigedemokraterna och hur olika aktörer har försökt hantera partiets framväxt. Alla tillfrågade har inte velat medverka, vilket gör att boken möjligen får en viss slagsida, men för den som vill ha en bild av hur tunga svenska politiska aktörer har brottats med sitt förhållningssätt till SD så är den av intresse.

Det som framkommer är att så gott som alla intervjuade framhåller ett djupt ideologiskt avstånd till SD. Somliga, som Mona Sahlin och Ardalan Shekarabi, beskriver det som att de i princip inte ansåg sig kunna göra annat än angripa SD av djupt moraliska skäl. Andra beskrivs på samma sätt även om de inte medverkar i boken själva: Moa Berglöf beskriver hur hon, som var Reinfeldts talskrivare just då, såg hur Reinfeldt helt enkelt inte kunde förmå sig själv att tiga när Jimmie Åkesson gick upp i talarstolen i riksdagen, trots att de hade kommit överens om det innan.

I slutet av boken resonerar Mattsson om att det här uttryckta ideologiska avståndet kan innebära ett problem för det tänkta konservativa blocket i framtiden. Den delen är intressant och hade gärna fått utvecklas mer, men det är nog ett ämne för en annan bok.

View all my reviews